Същност и условия на работата в Германия


Обгрижване на възрастни хора – Германия

“Джоб Консулт” ЕООД набира за свой клиент персонал за обгрижване на възрастни хора в Германия. Предлагат се възможности за договори с различна продължителност в зависимост от желанието на кандидата.

  • Месечно възнаграждение от 900 до 1300 Евро Нето
  • Пенсионни, социални и здравни осигуровки в Германия
  • Безплатни храна и самостоятелна стая при клиента
  • Покрити транспортни разходи до Германия и обратно
  • Възможност за дългосрочна заетост

Изисквания:

  • Владеене на немски език на средно нивоо
  • Желание за работа с възрастни хора, като опитът в обгрижването на възрастни хора е от предимство